LT EN RU

Mūsų veikla ir paslaugos įmonių teisės srityje apima daugybę bet kuriai įmonei svarbių klausimų, kurie kyla įvairiuose jos gyvavimo laikotarpiuose. AVERUS patyrusių teisininkų komanda konsultuoja tiek vietos, tiek užsienio klientus įmonių steigimo, valdymo, veiklos struktūrizavimo, verslo plėtros bei akcininkų santykių reguliavimo klausimais. Mes visuomet glaudžiai bendradarbiaujame su klientais, siekdami išsiaiškinti jų poreikius ir lūkesčius tam, kad sukurtume jiems skirtą ir suderintą teisinį sprendimą.

AVERUS turi didelę patirtį patariant klientams bendrovių steigimo ir valdymo klausimais, atliekant įsigyjamų bendrovių teisinius patikrinimus ir konsultuojant akcijų pirkimo/pardavimo procesuose, taip pat investiciniuose bendrovių sandoriuose. Padedame klientams valdyti teisinius verslo plėtros, rizikų valdymo klausimus, reorganizuoti bendroves bei kristalizuoti vykdomas veiklas. Derindami savo įmonių teisės ir atstovavimo teisiniuose ginčuose patirtį, atstovaujame klientų interesus sprendžiant akcininkų ginčus.

Lina Taletavičiūtė-Misiūnienė
Tel.: +370 616 53055
Моb.: +370 678 26705