LT EN RU

AVERUS turi didelę patirtį ir kvalifikuotus specialistus darbo teisės, darbo ginčų bei migracijos srityje. Konsultuojame Lietuvos bei užsienio gamybos, pramonės, logistikos bei paslaugų bendroves, bankus visais darbo teisės klausimais: dėl individualių ir kolektyvinių darbo sutarčių rengimo, pakeitimo, nutraukimo, darbo tvarkos taisyklių ir pareiginių nuostatų rengimo, materialinės atsakomybės, nekonkuravimo, komercinių paslapčių apsaugos sutarčių rengimo, kt.

Atstovaujame klientų interesams teismuose bei ikiteisminėse darbo ginčų nagrinėjimo institucijose.

Konsultuojame ir atstovaujame investuotojus, tarptautinių bendrovių darbuotojus bei jų šeimos narius teikiant prašymus leidimams dirbti bei leidimams gyventi Lietuvoje, taip pat teikiame konsultacijas kitais migraciniais klausmais.