LT EN RU

Lietuva yra vienas pagrindinių Vidurio ir Rytų Europos prekybos koridorių, todėl neretai būtent čia prekybininkai, gamintojai ir paslaugų teikėjai steigia savo distribucijos taškus ir įmones, sudaro agentavimo, tarpininkavimo, prekybinio atstovavimo ir distribucijos sutartis.

AVERUS konsultuoja vietinius ir užsienio klientus dėl prekybos, platinimo, agentavimo, išimtinio atstovavimo ir kitų sutarčių sudarymo bei prekybos finansavimo, akredityvų išdavimo ir vykdymo klausimų. Mes padedame klientams derantis dėl sutarčių sudarymo bei atstovaujame jiems ginčuose dėl jų tinkamo vykdymo. Visuomet siekiame, jog būtų užtikrinti klientų poreikiai ir teisėti interesai bei tai būtų tinkamai atspindėta sandorio dokumentacijoje.

Jonas Sakalauskas
Tel.: +370 616 53055
Моb.: +370 615 73217