LT EN RU
Vartojimo kreditavimą reguliuojantys teisės aktai – gąsdina, bet ar apsimoka jų vengti?
2021 / 03 / 17

Lina Taletavičiūtė-Misiūnienė, AVERUS finansų teisės ir atitikties praktikos vadovė

Lietuvos bankas (LB) ir vėl skyrė reikšmingą 80 tūkst. eurų baudą įmonei už tai, kad siūlydama automobilių išperkamosios nuomos paslaugas, iš esmės įmonė teikė vartojimo paskolas, nors verstis tokia veikla neturėjo teisės. Kas lemia, kad nepaisant nemažų sankcijų, pažeidimai rinkoje tęsiasi?

LB už panašius pažeidimus skiria įmonėms išties ne simbolines, o svarias baudas. Be minėtos, anksčiau LB yra skyręs finansų rinkos dalyviams 44 tūkst. bei 90 tūkst. eurų baudas. Kodėl jos neatgrasė kitų? Išanalizavus teisės aktų, kurie taikomi vartojimo kredito davėjams, apimtį kyla mintis, kad tokiems pažeidimams įtakos gali turėti išties nemažas kiekis reikalavimų, taikomų vartojimo kreditą teikiančioms įmonėms. Dėl to dalis įmonių, faktiškai teikiančių tokias paslaugas, nesiregistruoja į Viešąjį vartojimo kreditų davėjų sąrašą, kaip numato įstatymas.


Taikoma puokštė specializuotų teisės aktų

Be Vartojimo kredito įstatymo, vartojimo kredito davėjo veiklą reguliuoja ir įvairūs LB nutarimai. Pvz., LB nutarimas dėl Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų patvirtinimo, nutarimas dėl Kredito davėjų teisių ir pareigų pagal galiojančias kredito sutartis perleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo, LB gairės dėl Finansinių paslaugų reklamos. Vartojimo kredito davėjai turi atsižvelgti ir į LB poziciją, susijusią su atsakingu vartojimo kredito teikimu.

Be to, vartojimo kredito davėjui kaip finansų rinkos dalyviui taip pat taikomi reikalavimai, nustatyti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme bei atitinkamuose FNTT įsakymuose.

Vartojimo kredito davėjas, laikydamasis Vartojimo kredito įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, didele apimtimi tvarko ir asmens duomenis. Jo rankose tokia jautri informacija, kaip asmens gaunamos pajamos, įsipareigojimai, šeiminė padėtis, išlaikytinių skaičius ir kt., todėl tokias finansines paslaugas teikianti įmonė privalo įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, tinkamai užtikrinti asmens duomenų saugumą bei išvengti pastaruoju metu ypatingai padažnėjusių pažeidimų šioje srityje.


Papildomi kaštai įmonei ar ilgalaikė nauda?

Be abejonės, teisės aktų turi būti laikomasi, tačiau versle visuomet skaičiuojami kaštai. Siekdama įgyvendinti visus vartojimo kredito davėjui taikomus reikalavimus, įmonė turi nemažai investuoti į įvairias technines ir organizacines priemones, o pirminis verslininko siekis greičiau gauti pelną iš vykdomos veiklos. Dėl to faktiškai teikdama vartojimo kredito (arba išperkamosios nuomos) paslaugas, įmonė kartais nesiregistruoja kaip vartojimo kredito davėjas. Atsispirti tokiam norui gali būti sunku, tačiau naudinga.

Visų pirma, dėl to, kad įmonė išvengs reikšmingo dydžio sankcijų už reikalavimų nesilaikymą bei su tuo susijusios žalos reputacijai. Vartotojai dažnai nesigilina į informacijos detales, užfiksuoja tik tai, kad įmonė pasak LB teikia paslaugas neturėdama tam teisės, suprask, veikia nelegaliai.

Antra, tinkamai įvertinusi kliento finansines galimybes pagal teisės aktus, įmonė išvengia klientų nemokumo, vėluojančių mokėjimų (blogų skolų portfelio) ir dėl to kilusių išieškojimo kaštų. Ir trečia, su kitais finansų rinkos dalyviais veikia lygiomis sąlygomis konkurencinėje kovoje, neiškraipant finansinių paslaugų rinkos.

Kada yra taikoma nuomos, o kada vartojimo kredito sutartis skaitykite ankstesniame mano straipsnyje.

< Atgal