LT EN RU
Vartojimo kreditai ar nuomos sutartis?
2020 / 12 / 15

Advokatė Lina Taletavičiūtė-Misiūnienė, asocijuota Averus partnerė

Per pastarąjį pusmetį Lietuvos bankas (LB) skyrė finansų rinkos dalyviams baudas už Vartojimo kredito įstatymo pažeidimus, o praėjusią savaitę įspėjo įmones dėl gyventojams siūlomų prekių nuomos sutarčių. Kartais pastarosios turi vartojimo kreditų ypatumų ir LB žiūri toli gražu ne vien į formuluotes sutartyje bei ne vien į finansų rinkos dalyvių veiklą. Ką svarbu žinoti?


Lietuvos bankas, išnagrinėjęs kelių finansų rinkos dalyvių sudaromas transporto priemonių nuomos sutartis, nustatė, kad tokios sutartys išties yra susietojo vartojimo kredito sutartys, kurioms yra taikomi Vartojimo kredito įstatymo ir kiti susiję reikalavimai. Už nustatytus pažeidimus Lietuvos bankas skyrė finansų rinkos dalyviams 44 tūkst. bei 90 tūkst. eurų baudas.

Kas užkliuvo Lietuvos bankui?

Svarbu išsiaiškinti tikruosius kliento ketinimus

Kaip nurodo Lietuvos bankas, finansų rinkos dalyviai ir prekybininkai turi išsiaiškinti ir suprasti, ar klientai nori prekę įsigyti nuosavybėn, ar nuomotis. Tai yra svarbu išsiaiškinti tikruosius kliento ketinimus. Jei klientas nori prekę įsigyti nuosavybėn, įmonės neturėtų siūlyti klientui sudaryti nuomos sutartį. Juo labiau, kad sudarant kitos rūšies sutartį, tinkamai neįvertinamos kliento galimybės grąžinti kreditą.

Lietuvos bankas laikosi pozicijos, kad tais atvejais, kai neišmokėta prekės vertė nuomos termino pabaigoje yra maža, klientui yra ekonomiškai nenaudinga neįsigyti nuomojamo turto nuomos termino pabaigoje, tad tikrasis kliento tikslas tokiu atveju yra ne nuomotis turtą, bet įsigyti jį nuosavybėn. Be to, vertinant tikrąją kliento valią, atsižvelgiama ir į per visą nuomos laikotarpį sumokėto nuomos mokesčio dydį ir turto rinkos vertę.


Pareiga įsigyti nuomojamą turtą nuosavybėn

Vartojimo kredito įstatymas nustato, kad įstatymo nuostatos netaikomos tuo atveju, jei sutartyje nėra numatyta pareiga įsigyti sutarties objektą nuosavybėn. Neretai manoma, kad remiantis šia nuostata pakanka sutartyje nenumatyti kliento pareigos įsigyti nuomotą turtą nuosavybėn ir šalių santykių nereguliuos Vartojimo kredito įstatymo nuostatos.

Tačiau šiuo atveju ir vėl grįžtame prie ekonominio naudingumo klientui aspekto: kai kliento sumokėta suma nuomojantis turtą palyginti su likutine turto verte yra reikšminga, klientui nenaudinga nuomoto turto neįsigyti; tuomet net ir nenumačius sutartyje įpareigojimo įsigyti nuomotą turtą nuosavybėn, Vartojimo kredito įstatymas bus taikomas.


LB įspėjimas taikomas ir ne finansų rinkos dalyviams

Beje, nors minėtos baudos skirtos finansų rinkos dalyviams, tačiau Lietuvos bankas įspėja dėl gyventojams siūlomų prekių nuomos sutarčių ir LB neprižiūrimas įmones. LB atkreipia dėmesį, jog santykiai su klientais turi būti sureguliuoti tinkamai bei primena apie galimybę taikyti teisinio poveikio priemones nustačius pažeidimus.


Vartojimo kredito įstatymo taikymo nauda

Taikyti vartojimo kredito įstatymą, kai klientas ketina turtą įsigyti nuosavybėn, o ne jį nuomotis, naudinga abiem sutarties šalims – tiek klientui, tiek įmonei. Klientui suteikiamos Vartojimo kredito įstatyme numatytos garantijos: ribojamas taikomų palūkanų, delspinigių dydis, numatomi su sutarties nutraukimu susiję apribojimai. Be to, įvertinamos kliento finansinės galimybės grąžinti kreditą, taip ribojant neatsakingą skolinimąsi.

Vartojimo kredito įstatymo reikalavimų laikymasis ne ką mažiau naudingas ir pačiai įmonei: įgyvendinusi įstatyme numatytus reikalavimus, tinkamai įvertinusi kliento finansines galimybes, įmonė išvengia klientų nemokumo, vėluojančių mokėjimų, o suteikdama daugiau garantijų savo klientams – tampa patikimesniu paslaugų teikėju.


--------------

Skaitykite kitus straipsnius:

Faktoringo sutarčių kabliukai ant kurių geriau neužkibti

Bankas užšaldė pavedimą iš kliento - ką daryti?

 

< Atgal