LT EN RU
Viešieji pirkimai: po „Scania“ kreipimosi į teismą – „Klaipėdos autobusų parkas“ nutraukė neteisėtą elektrinių autobusų pirkimo konkursą
2021 / 06 / 16

Lietuvos apeliacinis teismas nusprendė, kad UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ yra perkančioji organizacija ir jai turi būti taikomi pagal Viešųjų pirkimų ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymus numatyti reikalavimai. Ginčas buvo kilęs paskelbus elektra varomų autobusų pirkimų konkursą, kuriame ši bendrovė galėjo dalyvauti jai netaikant minėtų įstatymų reikalavimų. Konkursas teismo sprendimu buvo nutrauktas kaip neteisėtas. 

Pasak byloje ieškovei „Scania“ atstovavusio  „Averus“ advokato, viešųjų pirkimų eksperto Roko Zaleskio, Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas pagrindė faktą, jog „Klaipėdos autobusų parkas“ yra perkančioji organizacija tiek pagal Viešųjų pirkimų, tiek pagal Pirkimų įstatymų apibrėžimus. 

„Konkursą bandyta organizuoti tiesiog pagal bendrovės pasitvirtintas pirkimo taisykles. Tačiau „Klaipėdos autobusų parkas“ yra bendrovė, kurios 100 proc. akcijų priklauso šio miesto savivaldybei, šios administracijos direktorius skiria visus autobusų parko bendrovės valdybos narius, be to, bendrovės veikla finansuojama savivaldybės lėšomis, o ji pati veikia vadovaudamasi socialiniais, o ne komerciniais interesais – tad jos veikla, kaip bežiūrėsi, yra skirta tenkinti viešuosius interesus. Būtent tokios išvados priėjo Lietuvos apeliacinis teismas, palikęs galioti Klaipėdos apygardos teismo sprendimą“, – sakė advokatas R. Zaleskis. 

Advokato teigimu, pakanka kelių faktorių, apsprendžiančių, jog organizacija atitinka perkančiosios organizacijos sąvoką: jeigu organizacija valdo daugiau kaip pusę įmonės įstatinio kapitalo, kontroliuoja daugiau kaip pusę balsų, kuriuos suteikia išleistos akcijos arba turi teisę skirti daugiau kaip pusę jos valdymo organų narių, taip pat gauna išskirtines sąlygas arba finansavimą bei veikia tenkindama viešojo intereso poreikius. 

„Iš viešai skelbiamų dokumentų matyti, jog  „Klaipėdos autobusų parkui“ gavus ES struktūrinių fondų finansavimą ir įvykdžius šį ginčytą konkursą, ji įsigytų 10 elektrinių autobusų nemokėdama už tai nei vieno cento: mat 55 proc. finansavimo būtų skirta iš ES struktūrinių fondų, o 45 proc. iš savivaldybės biudžeto. Skirtingai nei buvo teigiama, ši bendrovė neveikia rinkos sąlygomis, ji turi išskirtines sąlygas savivaldybėje, padeda siekti strateginiame miesto plane numatytų uždavinių, tad neabejotinai turi būti laikoma perkančiąją organizacija ir vadovautis Pirkimų įstatymu”. 

Advokatas taip pat akcentavo, jog šį faktą seniai buvo konstatavusi ir pačios Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kontrolės ir audito tarnyba, nurodžiusi, jog UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įsigydama prekes ar paslaugas nesivadovaudama VPĮ nuostatomis, neužtikrino skaidraus ir racionalaus lėšų naudojimo, tad pati savivaldybė jau de fakto yra pripažinusi, jog atsakovė yra perkančioji organizacija.

Jis taip pat išreiškė nusistebėjimą, jog nepaisant to, jog pirkimas privalėjo būti nutrauktas dėl teismo sprendimo, žiniasklaidoje savivaldybė skelbėsi esą pati nutar nutraukti minėtąjį konkursą dėl gautų skundų, pretenzijų ir pastebėjimų. 

 

< Atgal