LT EN RU
Sutartys: kokios nuostatos aktualiausios epidemijos laikotarpiu
2020 / 04 / 10

Parengė: Saulenė Barauskaitė
Advokatų kontoros AVERUS teisininkė

Force majeure nėra vienintelis svarbus punktas sutartyse sunkmečio laikotarpiu. Komerciniai šalių santykiai yra kompleksiniai ir pakankamai lankstūs, todėl svarbu atkreipti dėmesį į sutarties nuostatas, leidžiančias problemas išspręsti operatyviau. Štai kelios iš jų.

Sutarties keitimas

Dėl Covid-19 atsiradusiems veiklos apribojimams, sustabdžius veiklą, o gal kaip tik padidinus veiklos apimtis, sutarties šalims naudingiausia ieškoti kompromisų. Sutartys gali būti keičiamos:

1. jeigu vienai šaliai tampa iš esmės sudėtingiau vykdyti sutartį dėl atsiradusių aplinkybių, kurių šalis negalėjo numatyti, negali kontroliuoti ir nėra prisiėmusi jų atsiradimo rizikos (CK 6.204 str.);

2. dėl bet kokių kitų priežasčių šalims susitarus pakeisti sutartį (CK 6.223 str. 1 d.).

Atkreipkite dėmesį, jog sutarties keitimas pagal CK 6.204 str. nustato griežtą tvarką. Privalomas kreipimasis raštu, nurodant individualias sunkinančias aplinkybes ir numanomą laikotarpį, kada jos baigsis arba verslas prisitaikys. Tik kitai sutarties šaliai nesutikus pakeisti ar nutraukti sutartį, besikreipiančioji šalis įgyja teisę kreiptis į teismą dėl sutarties sąlygų pakeitimo ar nutraukimo.

Bendru sutarimu, šalys gali pritaikyti nuolaidas, sumažinti ar padidinti tiekimo apimtis, koreguoti terminus ar imtis kitų reikalingų veiksmų.

Neišimtinis prekių, gamybos resursų tiekimas

Prekių tiekimo sutartyje nenustačius išimtinės pareigos pirkėjui įsigyti prekes tik iš vieno pardavėjo (gamintojo), pirkėjas turi teisę bendradarbiauti su alternatyviais tiekėjais nepažeisdamas sutarties ir jos nenutraukdamas. Pvz., pristigę medžiagų iš vieno tiekėjo, galite užsisakyti iš kito. Tačiau atkreipkite dėmesį, jog tiekėjui atnaujinus tiekimą, pirkėjui išlieka pareiga nustatytais terminais priimti prekes ir už jas sumokėti.

Ši sąlyga gali būti nustatyta tiek didmeninio pirkimo-pardavimo sutartyse, tiek distribucijos sutartyse, ji suteikia galimybę vykdyti gamybą ir / ar pardavimus nenutrūkstamai.

Idant išvengtumėte tokiu atveju neigiamų pasekmių, naują trumpalaikę tiekimo sutartį sudarykite atsižvelgdami į pradinio tiekėjo nurodytą vėliausią tiekimo sustabdymo terminą, nustatykite lanksčias sąlygas ir greitą sutarties nutraukimą.

Esminis sutarties pažeidimas

Ši sąlyga, nelygu kaip suformuluota sutartyje, dažniausiai suteikia teisę vienai iš šalių vienašališkai nutraukti sutartį. Atkreipkite dėmesį, kokie įvykiai laikomi esminiu sutarties pažeidimu ir kokiam terminui suėjus įvykis tokiu tampa. Pvz., skolininkas neįvykdo apmokėjimo pareigos ir nepašalina šio pažeidimo per 10 kalendorinių dienų nuo įspėjimo.

Finansavimo sutartyse šiuo metu itin svarbūs tie esminiai sutarties pažeidimai, kai smarkiai pasikeičia finansavimo gavėjo finansinė padėtis. Tarkim, paaiškėja informacija apie sutartyje numatytus įvykius, kurie blogina galimybes deramai vykdyti sutartį: pablogėja finansiniai rodikliai, nutraukia sutartį pagrindinis klientas ir pan. Tokiais atvejais, finansuotojas gali nutraukti sutartį arba sustabdyti jos vykdymą.

Sutarties nutraukimas dėl nemokumo

Užsitęsus sunkiai finansinei padėčiai, sutarties šalis gali pradėti nemokumo procedūras - o tai yra standartinis sutarties nutraukimo pagrindas kitai šaliai. Paaiškėjus tokiam faktui, kita sutarties šalis turi teisę iškart nutraukti sutartį, nelaukdama bylos iškėlimo.

Pranešimus siųskite kaip numatyta

Informuodami sutarties šalį ar siųsdami jai pranešimą, pvz., dėl sutarties keitimo ar nutraukimo, vadovaukitės sutartyje nurodytais pranešimų teikimo terminais, siuntimo būdais ir kita nurodyta tvarka. Nesilaikydami pranešimų teikimo tvarkos, negalėsite pasinaudoti turimomis teisėmis.

Informavimo pareiga

Net ir neįtvirtinta sutartyje, informavimo pareiga šiuo metu yra itin svarbi idant sklandžiai bendradarbiautumėte. Kuo skubiau praneškite apie aplinkybes, lemiančias esminį sutarties vykdymą, nes tai gali padėti ne tik Jums, bet ir kitiems verslams užtikrinti, kad veikla bus vykdoma be sustabdymų; o sklandi partnerystė per sunkmetį paprastai grįžta su gerais dividendais sunkmečiui pasibaigus.

 

< Atgal