LT EN RU
Nuo šiol kai kurie darbuotojai gali reikalauti dirbti nuotoliu visą darbo laiką
2022 / 08 / 05

Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo daug Darbo kodekso (DK) pakeitimų. Be kitų pokyčių, DK pakeistas ypač aktualus nuotolinio darbo reglamentavimas. Praplėstas ne tik sąrašas darbuotojų, kurie turi teisę reikalauti dirbti nuotoliniu būdu, bet ir atsirado galimybė jiems reikalauti taip darbuotis visą darbo laiką.

Turintieji tokią teisę – nuotoliu gali dirbti visą laiką

Pagal iki šiol galiojusią tvarką, DK socialiai jautresnių grupių darbuotojai, pvz., mažus vaikus auginantys tėvai, galėjo reikalauti dirbti nuotoliu vos penktadalį visos jų darbo laiko normos. Pavyzdžiui, dirbantys penkias dienas per savaitę, per šį laiką galėjo reikalauti dirbti ne darbovietėje vieną dieną. Pakeistame įstatyme nebeliko šio ribojimo, tad turintys tokią teisę darbuotojai, parašę prašymą, gali nuotoliu dirbti visą darbo laiką. 

Praplėstas ratas galinčių reikalauti nuotolinio darbo

Iki pakeitimų, nuotolinio darbo galėjo reikalauti pažeidžiamesni darbuotojai: nėščioji, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, darbuotojas, auginantis vaiką iki 3 metų, taip pat vienas auginantis vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų. 

Po pakeitimų, įsigaliojusių šį rugpjūtį, dirbti nuotoliniu būdu taip pat gali reikalauti ir darbuotojas, auginantis vaiką iki 8 metų. Be to, reikalauti dirbti nuotoliu gali ir tie darbuotojai, kurie pateikė sveikatos priežiūros įstaigos išvada pagrįstą prašymą. Pastarasis gali būti išduotas, pvz., dėl sveikatos būklės, neįgalumo, taip pat dėl būtinybės slaugyti arba prižiūrėti šeimos narį ar kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį.

Taigi visi minimi darbuotojai nuo šiol, vadovaujantis DK 52 straipsnio nuostatomis, turi teisę reikalauti darbdavio leisti jiems dirbti nuotoliniu būdu visą jų darbo laiką arba tam tikru pageidaujamu laiku. 

Ar gali darbdavys nesuteikti tokios galimybės?

Darbdavys gali nesuteikti galimybės dirbti nuotoliu šiems darbuotojams, tais atvejais, jeigu įrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas arba nuotolinis darbas būtų neįmanomas dėl darbdavio vykdomos veiklos pobūdžio ar darbuotojo atliekamų darbo funkcijų ypatumų. 

Darbdavys pats turi įsivertinti, ar gali tenkinti darbuotojo prašymą. Tuo atveju, jei darbdavys atsisakytų suteikti nuotolinį darbą, toks atsisakymas turėtų būti pagrįstas motyvais ir sąžiningas. Taigi darbuotojo teisė dirbti nuotoliu nėra absoliuti.
 

Ar DK 52 straipsnyje nepaminėti darbuotojai gali prašyti nuotolinio darbo organizavimo būdo?

Nepaminėti šiame straipsnyje darbuotojai turi teisę prašyti dirbti nuotoliu, tačiau darbdavys neprivalo tenkinti tokio prašymo. Tad šiuo atveju, tai yra darbdavio teisė kitiems darbuotojams suteikti galimybę dirbti ne iš darbovietės, bet ne prievolė.

Tačiau darbdavys ir darbuotojas gali patys susitarti dėl nuotolinio darbo ir įtvirtinti abiem šalims tinkamą nuotolinio darbo tvarką ir sąlygas. 

Pasiklausykite pokalbių LRT laidoje „Labas rytas, Lietuva“ bei Delfi laidoje „Delfi rytas“ apie šiuos aktualius nuotolinio darbo pokyčius: 
LRT-Labas rytas, Lietuva / Dirbti nuotoliu – visą darbo laiką
Delfi-Delfi rytas / Įsigaliojo Darbo kodekso pakeitimai dėl nuotolinio darbo

Parengė: Diana Gečienė 


< Atgal