LT EN RU
Nepamesti galvos ieškant alternatyvaus finansavimo
2020 / 03 / 27

Parengė Lina Taletavičiūtė-Misiūnienė
Advokatų kontoros AVERUS asocijuota partnerė, advokatė

 

Sustojus įplaukoms, daugeliui verslų, atsidūrusiems už užtrenktų karantino durų, iškilo apyvartinių lėšų problema. Pajamų nėra, tačiau įsipareigojimus darbuotojams, finansų įstaigoms, patalpų savininkams ir kitiems tenka vykdyti. Alternatyvus finansavimas: faktoringas, kredito linija gali būti išeitis, tik svarbu nepriimti skubotų sprendimų, kai situacija priremia prie sienos.

Kai nepavyksta gauti finansavimo iš tradicinio finansavimo paslaugų teikėjų bankų, smulkus ir vidutinis verslas ieško kitų būdų pasiskolinti. Faktoringas, kai už tam tikrą mokestį gaunami pinigai iškart išrašius sąskaitą klientui, kredito linija, leidžianti užkamšyti apyvartinių lėšų stygių ir mėnesio ar metų eigoje jį išlyginti, skolinimasis per sutelktinio finansavimo (crowdfunding) platformas – visi būdai galimi. Tačiau svarbu skubos genamam skirti laiko įsigilinti į sutarties sąlygas ir derėtis dėl jų.

Štai keli aspektai, į kuriuos būtina įsigilinti ir prireikus derėtis su alternatyvaus finansavimo paslaugų tiekėjais.

Delspinigiai

Įvertinkite delspinigių dydį. 0,02 proc. dydžio delspinigiai reiškia 7,3 proc. metinių palūkanų. Tuo tarpu neretai sutartyse pasitaikantys 0,2 proc. dydžio delspinigiai, reiškia, kad įsipareigojate mokėti finansuotojui net 73 proc. metinių palūkanų. Derėkitės dėl delspinigių dydžio, nes jie gali reikšmingai padidinti Jūsų skolinių įsipareigojimų sumą.

Baudos

Už piniginių įsipareigojimų pavėluotą vykdymą sutartyje numatomi delspinigiai, tačiau įprastai sutartyse numatomos ir baudos už nepiniginių įsipareigojimų nevykdymą, pvz., informacijos nepateikimą laiku ir pan. Todėl būtinai įvertinkite:

  • tokių baudų dydžius,
  • ar baudos nėra skiriamos už menkaverčius pažeidimus (pvz., už pavėluotą pateikimą informacijos apie tai, kad pasikeitė buveinės adresas, vyr. finansininko duomenys ir pan.),
  • ar Jums suteikiamas terminas pažeidimui pašalinti prieš baudos paskyrimą; ar tas terminas realus.

Idealiausia, jei pasirašydami sutartis, įsipareigojimų mokėti baudas neprisiimate. Tačiau, jei finansuotojas vis dėl to nesutinka panaikinti netesybų sumas, baudinius įsipareigojimus prisiimkite įvertinę baudos sumą, ji turi būti taikoma tik neįvykdžius esminių įsipareigojimų ir tik suteikus Jums realų terminą pažeidimui pašalinti prieš paskiriant baudą.

Sutarties nutraukimo terminai

Įmonės veikloje gali pasitaikyti laikotarpių, kai iškyla finansinių sunkumų ir nepavyksta laiku atsiskaityti su finansuotoju. Vėlavimas atsiskaityti paprastai gali būti priežastis nutraukti sutartį. Šiuo atveju, svarbu įvertinti tokios finansuotojo teisės sąlygas:

  • kada finansuotojas įgyja tokią teisę;
  • ar sutartyje numatyta siųsti priminimą apie vėluojantį atsiskaitymą;
  • ar turite galimybę ištaisyti sutarties pažeidimą ir koks terminas tam yra numatytas sutartyje.

Sutartyje turėtų būti šios sąlygos, apsaugančios nuo netikėto sutarties nutraukimo dėl vėluojančio atsiskaitymo:

  • sutarties nutraukimas galimas tik vėluojant atsiskaityti ne mažiau kaip 20–30 dienų;
  • Jums siunčiamas raštiškas priminimas apie vėlavimą su nurodymu pašalinti pažeidimą, suteikiant tam ne mažiau kaip 20 dienų terminą.

Net jei per terminą pažeidimui pašalinti Jums nepavyktų to padaryti, šį laikotarpį galėsite efektyviai panaudoti kitų finansavimo šaltinių paieškai, jeigu sutartis būtų nutraukta, taip pat suefektyvinti veiklą ir imtis kitokių priemonių nuostoliams mažinti.

Sutarties nutraukimas dėl kitų priežasčių

Sutarties nutraukimas vėluojant atsiskaityti yra įprasta sutarčių nutraukimo sąlyga, tačiau ne mažiau svarbūs ir kiti sutarčių nutraukimo pagrindai, kurių finansavimo sutartyse būna ne taip ir mažai. Įvertinkite visus sutarties nutraukimo pagrindus, nemanykite, kad kažkuris jų negali realizuotis.

Pvz., paprastai finansuotojai numato teisę nutraukti sutartį dėl esminių kliento veiklos pasikeitimų. Jei anksčiau apie tai net nepagalvojote, esamomis aplinkybėmis, labai realu, kad siekdami išsilaikyti rinkoje nuspręsite pakeisti savo veiklos rūšį iš esmės. Ir paaiškės, kad dėl tokio pokyčio, gausite pranešimą apie sutarties nutraukimą bei turėsite ieškoti kitų finansavimo šaltinių. Venkite tokių sąlygų sutartyse, kurias ketinate sudaryti su naujuoju finansinių paslaugų teikėju.

Riziką mažinančios priemonės faktoringo sutartyse

Jei nuspręsite kreiptis į faktoringo paslaugų teikėjus, rinkitės faktoringo su draudimu paslaugą. Tokia paslauga kainuoja daugiau, tačiau Jūsų klientams vėluojant atsiskaityti, susidūrus su nemokumo problemomis ar net pradėjus bankroto procesus, esate apsaugoti nuo finansuotojo teisės regreso tvarka pareikalauti iš Jūsų sumų, kurių nebegali mokėti Jūsų klientai.

Sutartis ne bandelė – karštos nevalgyti

Sutartis ne bandelė, karštos jos geriau nevalgyti. Paprašykite sutarties sąlygų ir ramiai jas peržiūrėkite savo aplinkoje, pasitarkite. Sudėtingu veiklos periodu sutarčių sąlygos, į kurias neretai pažiūrima pro pirštus ir pasirašoma automatiškai, dabar tampa itin svarbios.

 

 

 

 

< Atgal