LT EN RU
Konteinerių prastovos uoste – dengia siuntėjas ar ekspeditorius?
2022 / 10 / 12

Konteinerių siuntėjai turi rimtai įsivertinti rizikas, dėl kurių gali tekti dengti vežėjų jūra paskaičiuotas konteinerių prastovas uoste. Mat teismų praktikoje tokių atvejų jau matėme. Štai viena iš situacijų.

Parduodate savo produkciją į užsienį ir su pirkėju sutariate, kad krovinio siuntimu pasirūpinsite jūs. Pasamdote ekspeditorių, kuriam pavedate suorganizuoti krovinio pristatymą iš taško A į tašką B. Ekspeditorius užsako krovinio gabenimą jūra. Krovinys pasiekia paskirties uostą ir… – ten pasilieka, nes gavėjas krovinio neatsiima.

Pasibaigus nemokamam konteinerių saugojimo terminui, vežėjas jūra ima skaičiuoti prastovas ir jų pareikalauja iš ekspeditoriaus, o ekspeditorius – šių papildomų išlaidų pareikalauja iš siuntėjo. Ar siuntėjas turi dengti šias papildomai susidariusias išlaidas?

Keletas panašių ginčų tarp ekspeditorių ir siuntėjų buvo atsidūrę teisme, kai siuntėjai nesutiko padengti papildomų užlaidų už konteinerių prastovas uoste, motyvuodami tuo, kad nėra ir negali būti atsakingi už gavėjų veiksmus ar neveikimą.

Ekspeditorių interesus gynusiai AVERUS laivybos ir transporto praktikos komandai pavyko įtikinti teismus, kad ne ekspeditoriai turi savo sąskaita dengti tokias papildomas išlaidas už konteinerių prastovas uoste. Tokios papildomos išlaidos buvo priskirtos siuntėjams.

Teismai išaiškino, kad patys siuntėjai turi įsivertinti su krovinio siuntimu susijusias rizikas. Pavyzdžiui, jei gavėjas atsisakytų atsiimti krovinį dėl netinkamos krovinio kokybės arba krovinys būtų neatsiimtas dėl gavėjo bankroto, ar krovinys būtų sulaikytas muitinėje dėl reikalingų dokumentų trūkumų – ir prisiimti tokias papildomas išlaidas, už kurių susidarymą ekspeditorius nėra ir negali būti atsakingas.

Taigi siuntėjų pareigos krovinį atidavus išsiųsti nesibaigia – nepamirškite domėtis, ar krovinys sėkmingai pasiekė paskirties uostą, ar gavėjas reaguoja į linijos pranešimus atsiimti krovinį, ar nėra kokių problemų muitinėje. Tai padės sumažinti prastovų riziką arba bent jau sumažinti prastovų sumas.

Parengė: Greta Motiejūnienė

< Atgal