LT EN RU
Keičiasi laivų ir orlaivių suvaržymų registravimo tvarka
2021 / 09 / 10

Nuo ateinančiųjų metų pradžios laivų ir orlaivių hipotekos bus registruojamos nebe Hipotekos registre, o reorganizuotame Sutarčių ir teisių suvaržymų registre. Tokį sprendimą šią vasarą priėmė šalies Vyriausybė, nutarusi panaikinti daugiau kaip dvidešimtmetį veikusį LR Hipotekos registrą. Numatyta šio registro likvidavimo pabaiga  – 2021 m. gruodžio 31 d.

 

Hipotekos registre esantys laivų ir orlaivių hipotekų duomenys, kurie buvo įregistruoti iki 2021 m. gruodžio 31 d., taip pat bus tvarkomi šiame Sutarčių ir teisių suvaržymų registre. Iš praktinės pusės laivininkystės ir aviacijos sektoriams tai reikš, jog visa su laivų ir orlaivių hipoteka susijusi informacija nuo minėtos datos bus kaupiama ir saugoma kitame registre.

Tais atvejais, kai po 2022 m. sausio 1 d. bus būtina pakeisti galiojančias duomenų teikimo sutartis, Registrų centras kreipsis atskiru pranešimu, pateikdamas sutarties pakeitimo projektą.

Lietuvos transporto saugos administracija įregistruodama laivus Lietuvos Respublikos Vidaus vandenų laivų registre, ar atlikdama kitus veiksmus, duomenis apie areštus ir įkeitimus gaus iš Valstybės įmonės Registrų centro Turto arešto aktų registro ir reorganizuoto Sutarčių ir teisių suvaržymų registro (vietoje Hipotekos registro). Kaimyninėje Latvijoje laivų suvaržymai yra registruojami Latvijos Laivų registre, Estijoje – Registrų ir informacinių sistemų centre, kuris administruoja Laivų registrą.

Transporto kompetencijų agentūra įregistruodama orlaivius Lietuvos Respublikos Civilinių orlaivių registre ar atlikdamos kitus veiksmus, duomenis apie areštus ir įkeitimus gaus iš Valstybės įmonės Registrų centro Turto arešto aktų registro ir naujojo Sutarčių ir teisių suvaržymų registro (vietoje Hipotekos registro). Kaimyninėje Latvijoje orlaivių suvaržymai registruojami Latvijos Orlaivių registre valdomame CAA, Estijoje – Estijos Orlaivių registre taip pat valdomame CAA.

Hipotekos registras veiklą yra pradėjęs 1998 metų balandžio mėnesį. 

 

 

< Atgal