LT EN RU
Kaip išieškoti kreditoriui skolą iš nemokių skolininkų?
2022 / 08 / 24

Lietuvoje yra nemažai kreditorių, kurių galimybės išsiieškoti sumas iš skolininkų-fizinių asmenų yra labai ribotos, kadangi šie neturi turto ir negauna oficialių pajamų. Tokie nemokūs skolininkai dažniausiai įvairiais būdais bando ir neįgyti savo vardu jokio turto, vien tam, kad išvengtų skolos grąžinimo. Yra viena mažiau žinoma galimybė daliai kreditorių padidinti šansus susigrąžinti skolą  ji atsiranda tada, kai nemokus skolininkas atsisako teisės į atsiradusį palikimą.

Kai nemokiam skolininkui atsiranda galimybė priimti palikimą ir taip nuosavybės teise įgyti turto, neretai toks skolininkas atlieka veiksmus, kad palikimo nepriimtų, vengdamas atsiskaityti iš paveldėto turto su kreditoriais. 

Skolininko veiksmai arba neveikimas nesiimant juridinių veiksmų nuosavybei įgyti laikytini nesąžiningi kreditorių atžvilgiu, nes dėl jų skolininkas išvengia skolos išieškojimo iš paveldimo turto bei kartu pažeidžia kreditoriaus teisėtą interesą realiai atgauti skolą. 

Yra galimybė išieškoti skolą iš nepriimto paveldėti turto

Skolininkui atsisakius priimti palikimą, yra teisinis būdas, leidžiantis kreditoriui skolą išieškoti iš paveldimo turto, kurio skolininkas nepriėmė.

Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso (CK) 6.66 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliana). Skolininko veiksmai – palikimo atsisakymas, nesvarbu, ar yra išreikštas veikimu, t. y. pateikiant palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą, ar neveikimu, t.y. neatliekant įstatyme nustatytų veiksmų palikimo priėmimo klausimu, gali būti teismo pripažintas kaip pažeidžiantis skolininko kreditoriaus teises, atitinkamai pripažintas negaliojančiu.

Tiesa, CK 6.66 straipsnio 4 dalis numato, kad sandorio pripažinimas negaliojančiu sukelia teisines pasekmes tik ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu pareiškusiam kreditoriui ir tik tiek, kiek būtina kreditoriaus teisių pažeidimui pašalinti. Tai reiškia, jei teismas pagal kreditoriaus ieškinį pripažins palikimo atsisakymą negaliojančiu, jis nepriimto kaip palikimo turto skolininkui nepriteis, tačiau leis iš šio turto išieškoti skolą kreditoriaus naudai.

Būtinos kelios sąlygos

Tam, kad palikimo atsisakymas būtų pripažintas negaliojančiu actio Pauliana ieškinio pagrindu ir skola būtų išieškota iš nepriimto skolininko palikimo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo formuojamoje praktikoje yra išskyręs tokias būtinąsias sąlygas: 

  1. kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui, sudariusiam actio Pauliana pagrindu ginčijamą sandorį – kreditoriaus reikalavimas (jo dalis) atsirado iki ginčijamo sandorio sudarymo; 
  2. ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises. Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl to skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės;
  3. skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 
  4. skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 
  5. trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. 

Be šių sąlygų, taip pat išskiriamas šio instituto taikymo ypatumas – actio Pauliana atveju taikoma vienerių metų ieškinio senatis. Terminas skaičiuojamas nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o ši teisė atsiranda ne nuo tos datos, kada skolininkas atsisakė palikimo, o tos dienos, kurią asmuo (kreditorius) sužino arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą.

Taigi visiems kreditoriams, kuriems iš savo skolininkų fizinių asmenų nepavyksta išieškoti skolų, siūlyčiau pasitikrinti, ar per laikotarpį nuo tada, kai turite reikalavimo teisę, skolininkui buvo atsiradusi galimybė priimti palikimą. Jeigu tokia galimybė buvo, tačiau šis palikimo nepriėmė – siūlyčiau kreiptis į teismą su actio Pauliana ieškiniu pripažinti palikimo atsisakymą negaliojančiu ir išieškoti skolą iš turto, kuris būtų buvęs paveldėtas.Parengė: Edita Antanauskienė, AVERUS teisininkė, advokatė

 

< Atgal