LT EN RU
Bankas užšaldė didelį pavedimą iš kliento. Ką daryti?
2020 / 03 / 09

Parengė Lina Taletavičiūtė-Misiūnienė
Advokatų kontoros AVERUS asocijuota partnerė, advokatė

 

Įsivaizduokite, kad laukiate pavedimo iš kliento. Tačiau vietoj jo gaunate iš banko pranešimą, kad lėšos užšaldytos. Tas klientas yra vienas iš Jūsų didžiausiųjų, o pavedimas – svarbus finansiniams srautams. Pirma kylanti mintis – išplūsti banką. Juk aš klientas, reiškia, esu visada teisus.

Tuomet seka pagalbos paieška: google, teisininkai, konsultantai. Paaiškėja, kad tokie banko veiksmai yra įstatyminis įpareigojimas užtikrinti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją. Ką tai reiškia? Visų pirma, tai, kad bankas turi užtikrinti, jog per Jūsų sąskaitas, esančias tame banke, nebus vykdoma pinigų plovimo ar teroristų finansavimo veikla.

Todėl kiekvienas gaunantis ar siunčiantis pinigus asmuo turi tiksliai žinoti, kur keliauja arba iš kur ateina pinigai, kuo užsiima tas fizinis ar juridinis asmuo, kad prireikus, banko prašymu, galėtų pagrįsti piniginių lėšų kilmę ir savo kliento tapatybę bei jo veiklą.

 

Pažinti savo klientą

Jeigu turite daugiau kaip keliasdešimt ar kelis šimtus klientų, tas know your customer (KYC) arba pažink savo klientą nurodymas gali neatrodyti toks paprastas. Iš pradžių, bent jau pasirūpinkite didžiausiais ir pagrindiniais savo klientais ar tiekėjais ir susipažinkite su jais bei jų veikla: surinkite duomenis apie tokius klientus, juos valdančius asmenis, savininkus, jų verslą dar iki sandorio sudarymo.

Pavėluotas pažink savo klientą principo įgyvendinimas atima laiko ir brangiai kainuoja: nervų, pinigų ir laiko prasme. Stringa įplaukos, atsiskaitymai, kartais užsienyje skiriasi darbo laikas, kartais informacija ar dokumentai nėra taip lengvai gaunami. Be to, gali prireikti registrų išrašo vertimo, patvirtinimo, tas taip pat užima laiko ir stabdo finansines operacijos.

Kaip jau esu rašiusi, tai, kad įmonės tinkamai nenustatė naudos gavėjo ar kliento tapatybės, buvo viena iš trijų pagrindinių priežasčių, dėl kurių pernai FNTT skyrė baudas. Tad geriausia pasirūpinti ir pažinti savo klientą iš anksto.

 

Iš anksto atnaujinti savo duomenis

Svarbu ne tik pasirūpinti principo pažink savo klientą įgyvendinimu savo klientų atžvilgiu, tačiau, planuojant didelius piniginius srautus, iš anksto atnaujinti informaciją apie save Jūsų kredito įstaigoje. Tam, kad bankams nekiltų klausimų apie pakitusius finansinius srautus, atnaujinkite duomenis apie save, užpildydami banko KYC anketą iš naujo ir pateikite ją bankui.

Pavyzdžiui, pradėjote dirbti su dideliu klientu, ir tai žymiai padidino Jūsų finansinius srautus. Pateikite šią informaciją banko KYC anketoje – antraip, pradėjusios plaukti neįprastai didelės pajamos gali sukelti bankui įtarimų, ir sandoris gali būti įšaldytas, kol bus pateikta išaiškinanti informacija apie pinigų kilmę ir šaltinį.

KYC anketą galite atsisiųsti iš savo banko svetainės arba kreipdamiesi į Jus aptarnaujantį banko darbuotoją.

Svarbu pažymėti, kad jeigu atliekate operaciją grynaisiais pinigais, ir suma viršija 15 tūkst. eurų – taip pat gali būti paprašyta pagrįsti šią operaciją, pateikti informacijos apie gavėjo ar siuntėjo tapatybę, lėšų kilmę, sandorį.

 

Su banku bendrauti dalykiškai

Nepaisant to, kad nemalonios situacijos akivaizdoje natūraliai norisi ieškoti kaltų, su banku verta bendrauti pagarbiai, dalykiškai, kuo operatyviau pateikiant banko prašomą informaciją. Bankai veikia tarsi priežiūros institucijos tarpininkas – iš jų reikalauja, tad jie reikalauja iš savo klientų. Be to, toks prašymas automatiškai nereiškia įtarimų – jis tik rodo, kad tokiu atveju, bankas yra įpareigotas prašyti iš kliento atitinkamos informacijos.

Apie įtartinas operacijas (tai yra ir tas, kurių nesugebėsite pagrįsti, parodyti kliento tapatybę ir lėšų kilmę), finansų įstaigos įpareigotos pranešti FNTT. Pernai FNTT gavo iš bankų dvigubai daugiau pranešimų apie įtartinas operacijas, tad dėmesys lėšų kilmei didėja.

Nemandagus bendravimas, atsikalbinėjimas ar atsisakymas pateikti prašomą informaciją naudos Jums neatneš, o pakenkti gali. Mat finansų įstaiga gali sustabdyti Jūsų sandorį, įšaldyti lėšas, nutraukti su Jumis sutartį, apie turimus įtarimus pranešti FNTT. Todėl netgi jei neturite konkrečios prašomos informacijos, pateikite informaciją, kurią turite ir kuri gali būti susijusi su banko prašymu.

 

Prašykite atidžiai nurodyti mokėjimo paskirtį

Pasirūpinkite, kad mokėjimo paskirtyje klientai tiksliai nurodytų pavedimo paskirtį. Neaiški mokėjimo paskirtis ar mokėjimo paskirtis neatitinkanti Jūsų išrašytos sąskaitos gali sukelti įtarimų Jūsų kredito įstaigai. Ypač, jei Jūsų klientai reziduoja kitose valstybėse. Todėl svarbu atidžiai sekti, kad mokėjimo nurodymas atitiktų sąskaitoje pateiktą paslaugų / parduodamo turto aprašymą – kad nebūtų taip, jog sąskaitą išrašėte už baldus, o pavedimą gavote už investicines paslaugas.

Vien toks neatitikimas gali lemti ilgą susirašinėjimą su banku, bandant paaiškinti, už ką mokėjo Jūsų klientas, ar jis tikrai Jūsų klientas ir, ar tokiu būdų nevykdoma teisės aktuose uždrausta veikla. Tuo tarpu lėšos, aiškinantis visas aplinkybes, gali būti įšaldytos, ir jomis naudotis negalėsite.

Tad jeigu dar to nepadarėte, kad bankiniai procesai vyktų sklandžiai, jau šiandien pradėkite rūpintis reikiamos dokumentacijos ir duomenų apie savo klientus bei tiekėjus surinkimu, duomenų apie save atnaujinimu Jus aptarnaujančioje kredito įstaigoje.

< Atgal