LT EN RU

AVERUS konsultuoja viešuosius ir privačius dalyvius viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės (PPP) projektų rengimo, organizavimo, vykdymo, dalyvavimo bei finansavimo klausimais. Teikiame teisines paslaugas rengiant galimybių studijas, projekto konkursinę dokumentaciją, teikiant paraiškas dalyvauti konkurse, o taip pat atstovaujame klientų interesus derybose dėl projektų sutarčių sudarymo, projektų finansavimo ir vykdymo.

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektai yra susiję su stambių infrastruktūros, kultūros, sporto, švietimo ar teisėsaugos objektų statyba bei ilgalaikiu valdymu, kas reikalauja itin kruopštaus ir intensyvaus darbo rengiant ir derinant visą projekto dokumentaciją ir sutartis. Konsultuojame klientus tiek rengiant ir organizuojant, tiek dalyvaujant ir vykdant, tiek finansuojant projektus.